CALENDAR & EVENTS

/CALENDAR & EVENTS
CALENDAR & EVENTS 2019-03-11T21:16:55+00:00

PERSIDANGAN INDUSTRI WARGA EMAS KEBANGSAAN: MENUJU PENGURUSAN PATUH SYARIAH

16 MAC 2019 (SABTU)

8.00 PAGI – 2.00 PETANG

DEWAN TUANKU CANSELOR, USIM

E-PROSIDING