Diploma in Islamic Judicial and Advocatory Practice (DIJAP)

Diploma in Islamic Judicial and Advocatory Practice (DIJAP)

DIPLOMA AMALAN KEHAKIMAN DAN GUAMAN SYARIE (DIJAP)

Kategori

Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Jam Kredit

Semester

I

II

KURSUS TERAS PROGRAM

 

1

LLA7013

Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia

3

 

2

LLA7023

Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie I

3

 

3

LLA7033

Undang-Undang Pentadbiran Harta Islam

3

 

4

LLA7043

Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia

3

 

5

LLA7053

Acara Mal di Mahkamah Syariah

3

 

6

LLA7063

Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia 

3

 

7

LLA7073

Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie II

3

 

8

LLA7083

Undang-Undang Jenayah Islam Malaysia

3

 

9

LLA7093

Acara Jenayah di Mahkamah Syariah

3

 

10

LLA7103

Kemahiran Rundingcara dan Sulh

3

 

11

LLA7113

Sistem Perakaunan dan Pengurusan di Firma Guaman

3

 

12

LLA7123

Kemahiran Penghujahan dan Penghakiman

3

 

 Faculty of Syariah and Law
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tel: +606-798 8525/8523/8522, Fax: +606-798 8531/8530, Email: helpdesk[at]usim.edu.my