Penyelidikan 2013

No

Tajuk Penyelidikan

Nama Ketua Penyelidik

Peruntukan

Tahun

Status

Jenis Geran

1

THE CONCEPT OF UNLAWFUL COMBATANTS FROM THE INTERNATIONAL AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVES

FADHLINA BINTI ALIAS

50000

25/3/2013

Tamat

Geran KPT

2

PEMBANGUNAN PROSEDUR DIAT BAGI KES KECEDERAAN FIZIKAL DAN KEMATIAN DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG MALA

NABILAH YUSOF @ ABDUL RAHMAN

50000

2/4/2013

Tamat

Geran KPT

3

KAEDAH PENGURUSAN PENGAGIHAN ZAKAT DI INSTITUSI PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA

PROF. MADYA DR. AZMAN AB. RAHMAN

13500

3/4/2013

Tamat

Fundamental

4

FATWA SHEIKH ABD AL-AZIZ BIN BAZ: KAJIAN MANHAJ DAN KEKUATAN FATWA DALAM ISTINBAT HUKUM DAN TARJIH

DR. MUSHADDAD HASBULLAH

0

21/6/2013

Tamat

Pantas (Bawah Setahun)

5

SOSIAL NETWORKING AMONG MALAYSIAN CHILDREN AND TEENAGERS: A SOCIAL - LEGAL STUDY

ASMIDAH BINTI AHMAD

0

28/6/2013

Tamat

Pantas (Bawah Setahun)

6

MODEL SAMAK KULIT MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM INDUSTRI HALAL MALAYSIA

DR. MOHD MAHYEDDIN BIN MOHD SALLEH

5000

1/7/2013

Tamat

Pantas (Bawah Setahun)

7

MODEL UKHUWAH ISLAMIYYAH DALAM MEMPERKASA GAGASAN 1 MALAYSIA

MUSTAFA 'AFIFI BIN AB. HALIM

7000

7/8/2013

Tamat

Fundamental

 Faculty of Syariah and Law
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tel: +606-798 8525/8523/8522, Fax: +606-798 8531/8530, Email: helpdesk[at]usim.edu.my