Book

Academic staff of the faculty have also been actively involved in research and publication apart from their core responsibilities. Over the years, many legal manuscripts have been produced, contributing to the wealth of syariah and law knowledge for example Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL), Syariah and Law Discourse Series and proceedings. It is hoped that the research and publication will be able to contribute to the development of knowledge in the field of Syariah and law.

For further detail : Usim Publication Bookstore

 Book


 

KONSEP SUMPAH (AL-YAMIN) DAN PELAKSANAANNYA DI MAHKAMAH SYARIAH

WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL
ZULKIFLI HASSAN

2007

Buy This Book

AL-IKHTILAF FI FIQH AL-MAWARITH DIRASAH MAIDANIYAH 'ALA BA'DA TATBIQATUHU FI WILAYAH SELANJUR MALIZIYA 

WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL

2010

Buy This Book 

AL-JARAHAH A-TAJMILIYYAH-RUKYAH ISLAMIYYAH

MUSHADDAD HASBULLAH

2005

Buy This Book

AMALAN KEHAKIMAN DAN GUAMAN

ZULKIFI HASAN
ARIF FAHMI MD. YUSOF
 
2005
 
 

INSTITUSI FATWA DALAM ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM NEGERI SEMBILAN

ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

2007

Buy This Book

NAZARIYAH AL-SYAHADAH WA TATBIQATUHA FIL AL-SYARIAH AL-ISLAMIYAH: DIRASAH 

WONG YONGBAO
AHMAD MUSA
 
2010
 
Buy This Book
 

DIRASAT FI-AL IJTIHAD WA AL-TAQNIN

FARIZA ZOUZOU
MOHD KHIR HASB AL-RASUl
IRWAN MOHD SUBR

2005

Buy This Book

MAQASID AL-SYARIAH AL-ISLAMIYYAH WA TATBIQUHA FI AL-MUAMALAT AL-MALIYYAH

MOHAMED SHARIF BASHIR
HISHAM BIN SABRI

2008

Buy This Book  

AL-AHKAM WA AL-FATAWA AL-SHAR'IYYAH BAYNA AL-THABAT WA AL-TAGHAYYUR

Irwan Mohd Subri

2012

Buy This Book

 

NUSYUZ, SHIQAQ & HAKAM: MENURUT AL-QURAN,SUNNAH & UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

NORZULAILI MOHD GHAZALI
WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL

2005

Buy This Book  

 

KAJIAN SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 1

Irwan Mohd Subri
Md. Yunus Abd Aziz
Abidah Abdul Ghafar
Dina Imam Supaat
Syahirah Abdul Shukor

2005

Buy This Book

KAJIAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG – SIRI 2

IRWAN MOHD SUBRI
FARAH SALWANI BINTI MUDA @ ISMAIL

2005

Buy This Book

 

KAJIAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SIRI 3

Irwan Mohd Subri

2011

Buy This Book

 

KAJIAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SIRI-4

Irwan Mohd Subri

2012

Buy This Book

 

KAJIAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SIRI 5

 Irwan Mohd Subri
Wan Abdul Fattah Wan Ismail

2014

Buy This Book

 

KAJIAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SIRI 6

Irwan Mohd Subri
Wan Abdul Fattah Wan Ismail

2016

Buy This Book

AL-MUYASSAR FI-ILMI USUL AL-FIQH

Hamzah 'Abd al-Karim Hammad
Nabilah Yusof

2012

Buy This Book 

 

AL-KHULASAH FI FIQH AL-MAWARIS WAL WASIYYAH WAL WAQAF

Murshaddad Hasbullah

2012

Buy This Book

 

DIYAT DALAM PERUNDANGAN ISLAM

Muhammad Najib Abdullah
Hasnizam Hashim
Nabilah Yusof
Haliza A.Shukor
Norman Zakiyy Chow Jen T'Chiang
Intan Nadia Ghulam Khan

2012

Buy This Book

AL-MADKHAL ILA AL-FIQH WA AL-FATWA

Hamza Abed al-Karim Hammad
Ahmad Wifaq bin Mokhtar

2013

Buy This Book

FIQH JENAYAH ORANG KELAINAN UPAYA OKU

Azman Ab Rahman
Norakyairee Mohd Raus
Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi
Mohammad Naqib Hamdan

2014

Buy This Book

FIQH MUNAKAHAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

Azman Ab Rahman
Zulkifli Mohamad Al-Bakri
Mohamad Naqib Hamdan

2016

Buy This Book

FIQH IBADAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

Azman Ab Rahman
Zulkifli Mohamad Al-Bakri
Mohamad Naqib Hamdan

2015

Buy This Book

FIQH MUAMALAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

Azman Ab Rahman

2017

Buy This Book

 

NIKAH SINDIKET DI MALAYSIA

Intan Nadia Ghulam Khan
Hasnizam Hashim
Haliza A. Shukor
Nabilah Yusof

2012 

Buy This Book

KEFAHAMAN MASYARAKAT NEGERI SEMBILAN TERHADAP TANAH ADAT

Azman Ab Rahman et.al

2016


Buy This Book

PENGENALAN DAN KEBERKESANAN SULH DI MAHKAMAH SYARIAH

Adzidah Yaakob
Mohamad Zaharuddin Zakaria
Asmidah Ahmad
Kamilah Wati Mohd
Mustafa 'Afifi Ab Halim

2016

Buy This Book

QANUN AL- ISBAT FI AL- ISLAM

Amir Husin Mohd Nor
Munir Ali Abdur Rab Al- Qabati
Wan Abd Fattah Wan Ismail

2016

Buy This Book

 

ENSIKLOPEDIA PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA (SIRI 1)

Azman Ab Rahman

2017

Buy This Book

FILANTROFI MEMPERKASA KEWANGAN SOSIAL ISLAM

Dziauddin Sharif
Rawi Nordin
Noormala Rabu

2017

Buy This Book

PENGANTAR SYARIAH: MODUL DIPLOMA SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM

  1. Azman Ab Rahman
  2. Mohd Mahyeddin Mohd Salleh

2017

Buy This Book

AL-MADKHAL ILA AL- QAWAID AL-FIQHIYYAH

Hamza Abed Al- Karim
Mahyuddin Mohd Saleh
Mohammad Zaharudin Zakaria
Zahari Mahad Musa

2016

Buy This Book

MUZAKIRAT TAMHIDIYAH: AL-MABADIK AL-FIQHIYYAH

Zahari Mahad Musa
Muhammad Najib Abdullah

2012

Buy This Book

AL-WAJIZ FI FIQHIL IBADAT WAL MUNAKAT

AZMAN BIN ABDUL RAHMAN
ZAHARI BIN MHD MUSA
IRWAN BIN MOHD SUBRI

2011

Buy This Book

AL-ZAKAT FIQHAN WA TATBIQAN : BITATBIQ ALA TAJRUBAH AL ZAKAT FI SUDAN

Sadiq Dewelnor Abdel Sadir Fadelseed

2011

Buy This Book

MODUL PENGURUSAN AMIL ZAKAT MALAYSIA

Azman Bin Ab Rahman

2014

Buy This Book

KEDUDUKAN ASNAF AR-RIQAB SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DI MALAYSIA

Azman Ab Rahman
Arief Salleh Rosman
Mohd Nasir Abdul Majid
Ahmad Najaa’ Mokhtar
Muhamad Firdaus Ab Rahman

2016

Buy This Book

 

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

Sadeq Dowelnor Abdel Qader
Setiawan Gunardi

2017

Buy This Book

 

ENSIKLOPEDIA ASNAF DAN SKIM AGIHAN ZAKAT DI MALAYSIA

Azman Ab Rahman
Hasanah Abd Khafidz

2015

Buy This Book

FARAID PEMBAHAGIAN PUSAKA DALAM ISLAM

Zahari Mahad Musa
Mushaddad Hasbullah

2015

Buy This Book

AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH

Mohamad Zaharuddin Zakaria
Mohd Mahyeddin Mohd Salleh
Hamza Abed al-Karim Hammad

2014

Buy This Book

AL-MUYASSAR FI FIQH AL-JINAYAT - LLB3043

Dr. Nik Rahim Nik Wajis
Dr. Hamza Abed Karim Hamad
Lufti Mohamed Zain
PM Dr. Lukman Abd Mutalib
Dr. Mualimin Mohd Syahid
Dr. Munir Ali Abd. Rob

 2016

Buy This Book

FIQH PERGIGIAN...MENJAWAB KERAGUAN ANDA ~ 21 SOAL JAWAB MENGENAI HUKUM DAN ISU DALAM RAWATAN PERGIGIAN

Aspalilah Alias
Nurjehan Mohamed Ibrahim
Ahmad Wifaq Mokhtar

2016

Buy This Book

THE ORGAN SHORTAGE CRISIS IN MALAYSIA

Farah Salwani Muda @ Ismail

 2014

Buy This Book

 

QADIYYAH AL-MURTAD: BAYNA TURASUNA AL-FIQHI WAL WAQI' AL-MUASIR

Mohamed Ibrahim Negasi

2014

Buy This Book

PELABURAN WANG ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

AZMAN AB RAHMAN
IRWAN MOHD SUBRI
FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

2010

Buy This Book

PEMBASMIAN KEMISKINAN BERDASARKAN MAQASID SYARIAH

Azman Ab Rahman
Muhammad Ridhwan Ab Aziz

2016

Buy This Book

PEMBINAAN RUMAH KEDIAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Azman Ab Rahman
Zahari Mahad Musa

2017

Buy This Book

PERTANDINGAN KONTEMPORARI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

AZMAN AB.RAHMAN

2005

Buy This Book

 

AL-RAQABAH FI-AL-MUASSASAT AL-MALIYYAH AL-ISLAMIYYAH: ANAMUZAJAN FURUQ BAYT TAMWIL AL-KUWAITI BI MALIZIYA WA BANK ISLAM AL-MALIZI: DIRASAH MUQARANAH

Mahmoud Mohamed Ali

2014

Buy This Book

RAHSIA SIWAK DALAM SUNAH & SAINS PERGIGIAN

Haslinda Ramli
Wan Abdul Fattah Wan Ismail
Nadia Halib
Wan Mohamad Nasir Wan Othman

2016

Buy This Book

PERLAKSANAAN UJIAN HIV BAGI BAKAL PENGANTIN

AZMAN AB. RAHMAN
SYED SALIM SYED SHAMSUDIN

2006

Buy This Book

NIZAM IDARAH AZ-ZAKAT FI MALIZIYA WA TATBIQATUHA FI HAIAH AZ-ZAKAT

Azman Ab Rahman Sulaiman

2015

Buy This Book

 

KEENGGANAN MEMBAYAR ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF SYARAK DAN PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA

AZMAN AB RAHMAN
AMIRUDDIN MOHD SOBALI
SYED MOHD NAJIB SYED OMAR

2012

Buy This Book

ZAYD BIN THABIT R.A - ILMUAN SAHABAT DALAM FARAID

ZAHARI MAHAD MUSA

2012

Buy This Book

 

 Faculty of Syariah and Law
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tel: +606-798 8525/8523/8522, Fax: +606-798 8531/8530, Email: helpdesk[at]usim.edu.my