Keusahawanan Pelajar

Keusahawanan Pelajar FSU

Bagi tujuan melahirkan graduan yang holistik dan berdaya maju dalam menghadapi era globalisasi, maka pihak USIM telah menubuhkan pusat keusahwanan USIM bagi membantu para pelajar melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti keusahwanan. Bagi melancarkan program ini maka pihak USIM melalui pejabat Timbalan Naib Canselor Ahl Ehwal Pelajar dan Alumni telah melantik beberapa orang penyelaras Keusahawanan dari kalangan pensyarah bagi setiap fakulti. Bagi FSU, Dr Nik Rahim Nik Wajis telah dilantik menggalas tanggungjawab ini.

Kepada para pelajar yang berhasrat untuk memulakan perniagaan atau melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan samada di dalam USIM atau di luar USIM, maka mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat dengan menghubungi Dr Nik Rahim Nik Wajis melalui no 014 820 7111 atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Faculty of Syariah and Law
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tel: +606-798 8525/8523/8522, Fax: +606-798 8531/8530, Email: helpdesk[at]usim.edu.my