PERTANDINGAN MAHKAMAH MUT SYARIAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2018 (PMMS 2018)

Pertandingan Mahkamah Mut Syariah Peringkat Kebangsaan Kali Ke-4, 2018 (PMMS2018)

Date : 29 - 30 September 2018

Venue : Fakulti Syariah Dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus

Organizers : Fakulti Syariah Dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dewan Bahasa & Pustaka Dan Persatuan Peguam Syarie Malaysia

 

 Faculty of Syariah and Law
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tel: +606-798 8525/8523/8522, Fax: +606-798 8531/8530, Email: helpdesk[at]usim.edu.my