Seminar Kebangsaan Mahkamah Syariah 2017– 60 Tahun Pasca Kemerdekaan

Seminar Kebangsaan Mahkamah Syariah 2017– 60 Tahun Pasca Kemerdekaan ‘Menelusuri Cabaran, Melestari Masa Hadapan’

PENGANJUR BERSAMA:

i. Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa (IAIS) Malaysia
ii. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
iii. Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)
iv. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
v. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM)
vi. Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

UNTUK MAKLUMAT LANJUT (DISINI)

 Faculty of Syariah and Law
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tel: +606-798 8525/8523/8522, Fax: +606-798 8531/8530, Email: helpdesk[at]usim.edu.my